Korisnički servis: Registrujte se
politikaregr.png

Politika regrutacije i selekcije kandidata

Naša ideja je da u svakom kandidatu pronađemo njegove najbolje osobine, identifikujemo pravi potencijal i posao koji odgovara njegovom senzibilitetu. Opšti princip regrutacije i selekcije kojim se vodimo u Neregeliji je pružanje jednakih šansi svim kandidatima.

Procedura selekcije je definisana tako da svi kandidati, koji odgovaraju uslovima otvorene radne pozicije, budu pozvani u sljedeći korak u selekciji - testiranje. Test je logičko-matematičke prirode. Kandidate koji polože test očekuju intervjui i dodatne provjere znanja. Broj intervjua i vrsta testova zavise od radne pozicije za koju kandidat aplicira. Intervjue obavlja sektor ljudskih resursa, u saradnji sa menadžerima sektora u kojima imamo otvorenu radnu poziciju.Svaki korak u procesu selekcije je eliminacione prirode. Kandidati koji zadovolje sve kriterijume selekcije će dobiti ponudu za posao ili ostati u bazi kandidata i biti kontaktirani kada se otvori ista ili slična radna pozicija.

Svi kandidati na kraju procesa selekcije su obavješteni o ishodu konkursa. Kandidatima nudimo konkurentan kompenzacioni paket, priliku da u potpunosti iskažu svoje sposobnosti i inicijativu, da rade u timu mladih i sposobnih ljudi po standardima vodećih svjetskih kompanija.