Korisnički servis: Registrujte se
razvoj.png

Razvoj

Razvoj za nas znači opstanak. U tom smislu, trudimo se da superiorno pokrijemo tržišta na kojima poslujemo, proširimo prodaju i distribuciju, unaprijedimo pružanje logističkih usluga uz primjenu najmodernije tehnologije i standardizaciju poslovanja.

Nelt na svim tržištima na kojim posluje želi da ostvari maksimalno pokrivanje prodajnih kanala i objekata i da uspostavi vrhunske standarde u svojoj djelatnosti. Sa više od 700 zaposlenih u prodaji, marketingu, logistici i pratećim službama, želimo da sarađujemo sa svim tržišno orijentisanim nacionalnim i internacionalnim trgovačkim lancima, veleprodajama, malim i velikim privatnim radnjama, kioscima, apotekama, parfimerijama, benzinskim pumpama itd.

Težimo ka tome da uspješne poslovne modele primijenimo i na prodajne djelatnosti u kojim do sada nismo bili prisutni, maksimalno koristeći ljudske i materijalne resurse iz postojećeg poslovanja. Uz to, ulažemo stalne napore da bismo ostali lideri u korišćenju naprednih informacionih tehnologija u prodaji (Hand Held i Tablet Computers, B2B portali ), finansijama (e-banking), komunikacijama (IP telefonija, IM, 3G+ prenos podataka sa terena) i logistici (WMS i Dynamic routing). Implementirali smo poslovno-informacioni sistem SAP, sa ciljem da se postojeći ERP zamijeni rješenjem koje u potpunosti može da obuhvati i podrži strategiju održivog širenja i unapređenja poslovanja, kao i sve procese unutar kompanije.

U domenu distribucije, Neregelia danas posluje sa kompanijama: Procter & Gamble, Kraft Foods, Wrigley, Phillips, Vitalie, Mars, Braun, DeLonghi...

Posebno ističemo to da Nelt primjenjuje visoke poslovne standarde preuzete od svojih principala, uz apsolutno poštovanje državnog uređenja i zakona zemalja u kojima posluje.