Korisnički servis: Registrujte se
057_79339.jpg

Servis klijenata

Servis klijenata je  pružanje kompletne podrške u upravljanju dokumentacijom, zahtjevima i reakcijama klijenta. Navedeno je omogućeno postojanjem centra za podršku klijentu, tj. operativnog centra za servis  navedenih  usluga