Korisnički servis: Registrujte se
nasi_zap.png

Naši zaposleni

Mi u Neregeliji znamo da poslovni uspjeh zapravo predstavlja uspjeh ljudi. Zbog toga se trudimo da zaposlimo, razvijemo i zadržimo najbolje talente, kao i da u kompaniji stvorimo prijatno i podsticajno radno okruženje, koje ce zaposlene inspirisati u svakodnevnom radu.

Veliku pažnju posvećujemo zapošljavanju ljudi koji će na najbolji način doprinijeti našem uspjehu. Konstantno tražimo nove načine da se približimo potencijalnim budućim zaposlenima, kroz prezentacije na fakultetima i direktan kontakt sa studentima, učešća na sajmovima zapošljavanja, kao i našu web stranicu preko koje  se svi zainteresovani mogu prijaviti za posao u Neregeliji. Sam izbor novih kadrova vršimo kombinujući različite vidove selekcije (testovi, intervjui…), a uvijek imajući  u vidu naše osnovne kompanijske vrijednosti kao i zahtjeve radnih mjesta, kako bismo bili sigurni da smo zaposlili prave ljude.

Inicijativa, timski rad, posvećenost, integritet, profesionalnost su vrijednosti i stavovi koje cijenimo i želimo da razvijemo kod svih naših zaposlenih, jer smatramo da su one osnova izvrsnosti i napretka. Pored toga, svjesni smo važnosti motivisanih  i stručnih kadrova, te nam je profesionalni razvoj zaposlenih jedan od prioriteta. Interni trening tim cijele godine radi na unapređenju znanja i vještina naših ljudi, a u skladu sa potrebama organizujemo i eksterne obuke.

Unapređenje zaposlenih unutar kompanije je jedan od najvažnijih Neregelijinih principa i ponosimo se činjenicom da je većina naših menadžera napredovala sa nižih pozicija u firmi. Naši zaposleni znaju da kvalitetan rad i inicijativa dovode do preuzimanja  odgovornijih i kompleksnijih poslova i viših pozicija.