Korisnički servis: Registrujte se
1024z260_014.jpg

Društvena odgovornost

Naša politika društvene odgovornosti zasnovana je na etičkom poslovanju i težnji da pomognemo stvaranju boljeg okruženja za naše zaposlene, partnere i širu društvenu zajednicu, uz ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i visok stepen odgovornosti prema životnoj sredini.

Proizvodi koje distribuiramo su visokog i konstantnog kvaliteta, a cjelokupno naše poslovanje je usmjereno na ispunjenje zahtjeva klijenata i potrošača. Svi naši objekti projektovani su i izgrađeni na način koji obezbjeđuje zaštitu okoline, a mjere zaštite na radu poštuju se u okviru cijele kompanije. Saradnju sa partnerima gradimo isključivo na uzajmnom poštovanju i povjerenju.

Posebnu pažnju poklanjamo djeci, socijalno ugroženim porodicama, udruženjima i humanitarnim organizacijama, sportskim društvima,  kojima kontinuirano pružamo različite vidove pomoći.

Naša nova strategija društveno odgovornog poslovanja podrazumijeva podršku i pružanje novih mogućnosti najtalentovanijim akademcima fakulteta u Crnoj Gori. Doprinos poboljšanju kvaliteta života naših zaposlenih i cijele lokalne zajednice, bio je i ostaće jedan od naših najvažnijih ciljeva i smjernica u donošenju poslovnih odluka. 

Da bi mladima pomogla da se na adekvatan način pripreme za buduću karijeru po završetku studija, Neregelia ostvaruje saradnju sa obrazovnim sektorom, pružajući znanja i dijeleći iskustva sa studentima i diplomcima. Prema mišljenju studenata izabrana za jedno od najatraktivnijih mjesta za rad u Crnoj Gori, prije svega zbog mogućnosti za edukaciju i razvoj unutar kompanije. 

Preuzmite Izvještaj o održivom poslovanju Nelt Grupe "Zdrava Organizacija" OVDJE.