Korisnički servis: Registrujte se
upravlj_kval.png

Upravljanje kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom (QMS) u Neregelii baziran je na procesnom pristupu i težnji ka konstantnom unapređenju. Sve aktivnosti koje sprovodimo koncipirane su prema PDCA (plan–do–check–act) ciklusu, što znači da su sistematizovane, planske i da za svaku od njih postoji analiza nakon realizacije, kao i mjere usmjerene ka poboljšanju procesa. Potvrda opredijeljenosti kompanije za zadovoljenje korisnika i unapređenje kvaliteta usluga jeste Sertifikat za uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015.
 
Implementacijom i sertifikacijom  HACCP sistema prema standardima Codex Alimentariusa potvrdili smo da ispunjavamo zakonske zahtjeve kao i zahtjeve korisnika u oblasti bezbjednosti hrane. Sertifikacija QMS i  HACCP sistema izvršena je od strane međunarodno priznatog sertifikacionog tijela SGS Beograd.
 
Neregelia je takođe treća veledrogerija na tržištu Crne Gore i prva članica Nelt Grupe kojoj je dodijeljen GDP (Good Distributive Practice) sertifikat u oblasti farmaceutskog biznisa, nakon uspješne provjere sprovedene od strane sertifikacionog tela Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS). Ovim sertifikatom potvrđeno je da Neregelia ispunjava sve kriterijume koji se tiču organizacione strukture, obučenosti kadrova, pridržavanja regulatornih normi, poštovanja zahtjeva međunarodno priznatih standarda i procedura i upravljanja dokumentacijom u oblasti farmaceutskog biznisa.